Leap24 tekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Leap24 tekent de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Gisteren heeft Pelle namens LEAP24 de Greendeal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend (Green Deal ZES). Hiermee sloot het bedrijf aan zich aan bij het lokale initiatief van de Amsterdam Economic Board om regionaal bij te dragen om tegen 2025 het stedelijk vervoer emissievrij te krijgen. Het initiatief sluit aan bij Leap24’s visie om zakelijk elektrisch rijden te stimuleren. De bijdrage zal bestaan uit openbare snellaadstations voor bestel- en vrachtauto’s op diverse locaties in de Metropoolregio Amsterdam.

Op weg naar ZES

Zero-emissie stadslogistiek (ZES) is de efficiënte en duurzame aanpak van het toenemende goederen- en dienstenvervoer binnen steden. ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen. Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden.

Lokale impuls

Om het landelijke initiatief lokaal kracht bij te zetten, organiseerde de Amsterdam Economic Board een initiatief voor de Metropoolregio Amsterdam waarbij op 12 oktober 2021 17 diverse organisaties zich committeren aan de Green Deal Zes en er actief aan werken om emissievrij vervoer te realiseren. Naast Leap24 tekenden 16 organisaties zoals Alliander, Pantar, Goodman en Schneider Electric.