Eerste 19 zero-emissiezones zijn bekend!

De eerste 19 toekomstige zero-emissiezones zijn bekendgemaakt. Het gaat om Apeldoorn, Assen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Den Bosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TLN de toekomstige zero-emissiezones in kaart gebracht op www.stadshubs.nl.

In totaal hebben 27 steden al aangekondigd dat ze een zero-emissiezone zullen instellen. Daarvan hebben 22 steden al een formeel besluit genomen (en 19 steden hebben dit dus al in kaart gebracht) en 5 steden hebben de ambitie uitgesproken. Op onderstaand kaartje kan je zien om welke steden het gaat.

Relevante data voor inzichten

Naast deze 19 zones, toont de kaart van stadshubs.nl ook nog relevante data zoals de huidige milieuzones, bedrijfsterreinen, winkelgebieden, postcodegrenzen en waterstoflaadpunten. En ruim 200 stadshubs van TLN leden, die nu al volledig of gedeeltelijk zero-emissie vervoer aanbieden. Met slimme filters kun je selecteren op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam en verzorgingsgebied.

De kaart geeft inzicht in de actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading. Hiermee willen de makers van stadshub.nl het voor gemeenteambtenaren, politici en potentiële opdrachtgevers duidelijk maken welke vervoerders duurzaam vervoer in de stad kunnen organiseren.

Volgende update in april

TLN kondigt tevens aan dat in april 2022 de volgende update voor de kaart staat ingepland. Naast TLN-leden die op dit moment gebundeld èn al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen nu ook stadshubs op de kaart worden opgenomen die geen TLN-lid zijn. Zo hoopt de organisatie alle bedrijven en ZE-zones in kaart te brengen.

Zero-emissiezones voor schone en gezonde steden

Hoewel er negentien zero-emissiezones al online staan, hebben zesentwintige steden al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. De verwachting is dat dit aantal dit jaar, in 2022, nog naar dertig zal oplopen. De zero-emissiezones zijn verspreid over heel Nederland. De steden met een zero-emissiezone zullen op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens in hun stad rijden.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 in minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. De invulling van deze ambitie uit het klimaatakkoord ligt dus binnen handbereik. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen.

Ook bijdragen of een vraagstuk?
Om een goed netwerk neer te zetten, is Leap24 altijd op zoek naar locaties waar snellaadstations gebouwd kunnen worden. Heb jij een stuk grond te koop of weet jij waar wij aan de slag kunnen? Neem dan contact met ons op!